ÅFK'ere: Husk generalforsamlingen!

ÅFK's ordinære generalforsamling afholdes den 1. juni kl. 19.00 på Egmontkollegiet.
Forslag kan sendes til
William Ehmsen
Banevænget 12,1.
8220 Brabrand
wehmsen@mail.tele.dk

Dagsorden.
ÅFK’s Ordinære Generalforsamling 2001.
01. Valg af dirigent og referent.
02. Valg af 2 stemmetællere.
03. Bestyrelsens beretning fremlagt ved formanden.
04. Forelæggelse af regnskab ved kassereren for det forløbne år.
05. Handlingsplan for den kommende sæson
– herunder hold og mål samt visioner for ÅFS Floorball.
06. Indkomne forslag.
06-1. ÅFS eller ej? Afstemning.
06-2. Hvis ja til 1.: Nyt navn, ÅFS skal indgå i navnet som suffix/præfix. Afstemning.
07. Bestyrelsens budgetforslag for den kommende sæson.
08. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
09. Valg til bestyrelsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Skriv et svar