ÅFS'ere bemærk! Årsmøde.

ÅFS Floorball Årsmøde.
Dagsorden – 25. maj 2002.

 • 01. Valg af dirigent og referent.
  Bestyrelsen indstiller Jacob Jensen som dirigent og Maj-Britt Hansen som referent.
 • 02. Valg af 2 stemmetællere.
 • 03. Bestyrelsens beretning for året fremlagt ved formanden.
 • 04. Forelæggelse af regnskab ved den økonomiansvarlige for det forløbne år.
 • — Pause —
 • 05. Handlingsplan for den kommende sæson. Mål for næste sæson til debat.
 • 06. Valg til bestyrelsen.
 • William Ehmsen modtager genvalg til formandsposten.
  Maj-Britt Hansen modtager genvalg til posten som pr/info ansvarlig.
  Martin Ingemann ønsker at udtræde af bestyrelsen.

 • — Pause —
 • 07. Oprettelse af nyt udvalg.
  Praktisk Udvalg (PU)
 • 08. Besættelse af udvalg.
  Sponsorudvalg
  Festudvalg
 • 09. Eventuelt.
 • 10. Overrækkelse af pokaler til Årets spillere.
 • — Slut —

Hvor og hvornår?
Årsmødet afholdes den 25. maj kl. 15.00 på Åhavevejs klublokaler.

Skriv et svar