Årsmøde d. 24 marts

Årsmødet afholdes i år hos Vestjysk Bank på
Åboulevarden 67
8000 Århus C.
D. 24. marts kl. 17-20.

Vestjysk Bank stiller venligst lokale til rådighed, og serverer pizza og drikkevarer for de fremmødte ÅFS'ere.

Mødet forventes at vare ca. 2 timer.
Tilmelding til Tina Quist på tina_quist@hotmail.com senest d. 20. marts.

På dagsordenen er
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2. Floorballafdelingens beretning ved formanden

3. Regnskab ved den økonomiansvarlige

4. Fri debat om ÅFS Floorball.
– Idéer til nye tiltag
– Ændringer til eksisterende aktiviteter

5. Valg til floorballafdelingen

6. Valg til udvalg
– Ungdomsudvalg
– Sponsorudvalg
– Festudvalg

7. Evt.

Skriv et svar