Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 19. juni 2013:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Fremlæggelse af årsrapport (Inkl. revideret regnskab) til godkendelse

4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag 

6a) Fra bestyrelsen er indkommet forslag om at blive en del af TST.
Det medfører følgende ændringer til  vedtægterne:

Side 1, titel 
“Vedtægter for Århus Floorball Klub (ÅFK)” 
ændres til 
“Vedtægter for Århus Floorball Klub TST (ÅFK TST)”

Side 2, $ 9 
“Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned” 
ændres til 
“Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned”

Side 3, $ 14 
“Foreningens regnskabsår følger floorballsæsonen.” 
ændres til 
“Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.”

Side 3, $ 15 
“Revisoren skal hvert år i juni gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.” 
ændres til 
“Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.”

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige år)
Valg af 4 bestyrelses medlemmer 
På valg er:
Marie Louise Tøttrup (ønsker genvalg)
Jan Rise (ønsker genvalg)
Lise Jørgensen (ønsker genvalg)

8) Valg af medlem til TST Hovedbestyrelse

9) Valg af revisor

10) Eventuelt

Skriv et svar