Dagsorden til årsmødet

Dagsorden til årsmøde 2008

1) Valg af referent.
2) Valg af ordstyrer.
3) Formandsberetning af den forgange sæson.
4) Valg til udvalg.
5) Centerdirektør Carsten Pedersen har ordet.
6) Kontingent næste sæson.
7) Evt.

Årsmødet vil som bekendt blive afholdt i marguritsalen i VRI-anlægget, lørdag den 7/6 kl. 10.

Vel mødt!

// Formanden

Skriv et svar