Elitesamarbejde afslået.

I de seneste uger er et eventuelt elitesamarbejde blevet drøftet mellem de to store Århusklubber, ÅFS og TÅF.
Det startede som en uformel samtale mellem formand for ÅFS William Ehmsen og kaptajn på Team Århus 1. hold Max Vejen tilbage i midten af juli. En samtale som udmundede i at muligheden fortjente en yderligere undersøgelse i form af et møde med flere involverede fra de to klubber. I ugen op til Czech Open mødtes således Henrik Sørensen, formand for TÅF, Max Vejen, Michael Andresen, bestyrelsesmedlem i TÅF med Jeppe Hansen, sportschef ÅFS, Jens Ørhøj og William Ehmsen til videre samtale.
Vi kom rundt om mange ting, og tanken var og er da også tillokkende. Et århusiansk storhold som virkelig kunne bide skeer med de andre DM-kandidater. Det kan da tænde lyset i øjnene på enhver århusianer med floorballinteresse. Imidlertid viste der sig gennem drøftelserne, at der var en hel del komplikationer som et sådant samarbejde ville medføre. I vilkårlig rækkefølge:
1. Det ville svække moderklubben ÅFS, og for den sags skyld også Team Århus ved at trække centrale personer i ÅFS' organisation over i en eliteoverbygning og dermed ville deres indsats ikke længere bruges i ÅFS alene.
2. Det ville gå ud over bredden i ÅFS. Det strider imod den filosofi, som ÅFS bygger på. For at man kan have et elitehold, skal der være en stærk bredde. Man skal have lavet indsatsen for breddefloorball, før man tillade sig at satse elitært.
3. Hele det praktiske om samarbejdet kunne ikke gå op. Det ville blive således, at de folk som skulle stå for det organisatoriske omkring holdet ville blive spillere på holdet, fordi der ikke kunne hentes kompetente folk til at lede eliteudvalget fra moderklubberne. Hverken Henrik Sørensen eller William Ehmsen har været villige til at opgive deres formandsposter for at gå ind i ledelsen af overbygningen. Andre emner som var på tale var alle spillere på holdet, og det fandt ÅFS uholdbart.
4. I denne problemstilling fandt man den største uoverensstemmelse mellem de to klubber. Mens TÅF ikke så eliteoverbygningen som andet end et holdfællesskab, der skulle findes en træner og en svensker eller to til, har ÅFS en anden indstilling til idéen. Vi mener ikke, at man kan anskue det som blot et holdfællesskab. Tegningen skal, hvis ÅFS skal være med, være et gennemarbejdet og velstruktureret elitesamarbejde med fundne folk til alle pladser, folk til styringsudvalg, folk til sponsorudvalg, kampdagsudvalg og hvad hjertet ellers kunne begære. Hvis ÅFS skal være med på et tidspunkt, skal vi kunne garantere at selerne kan bære, og at vi kan slå tilpas et stort brød op. ÅFS kan ikke stille sig tilfreds med at ind i et så epokegørende samarbejde, hvis ikke klubberne sammen kan garantere at det lykkes. Det ville ikke være fair at indgå et samarbejde, hvor den ene part ikke troede på det fra start. ÅFS mener ikke, at vi er stærke nok organisatoriske i nogen af klubberne til at kunne løfte en overbygning. Det er først de seneste to år, at ÅFS har haft tilfredsstillende kontinuitet på lederniveau, så der er meget arbejde, som skal laves internt i de to klubber endnu, før vi er klar til en overbygning.
5. Op til denne sæson har ÅFS 1. herre desuden haft tilgang af adskillige spillere som vil hæve niveauet på holdet, og der er nok om at gøre at få dette nye hold til at fungere som en enhed. En beslutning om at indgå i et elitesamarbejde nu her, kunne risikere at ødelægge den positive udvikling, som holdet er inde i. De primære argumenter skal dog hentes i punkt 1-4.

Men som de to klubformænd enedes om i den afsluttende samtale er arbejdet indtil videre ikke spildt. Vi ved nu hvad der skal til, og når de to eliteserier lægges sammen til en landsdækkende række, kan det meget vel ske at samtalen om elitesamarbejdet tages op igen.

Skriv et svar