Farvel til den gamle – goddag til den nye floorballbestyrelse

Onsdag d. 22/3 blev der afholdt generalforsamling i floorballafdelingen. Det forgangne år skulle diskuteres, økonomien gennemgåes og poster fordeles.

Året har i floorballafdelingen især budt på hårdt arbejde for at etablere et floorball-tilbud til familier, børn og unge i Tilst. Igennem samarbejde med lokale dagtilbud, skoler og SFO’er er Århus Floorball Klub TST kommet flot udover rampen. En familieafdelingen og 3 ungdomsårgange danner nu fundamentet for den videre udvikling af floorball i Tilst og ungdomsarbejdet i den kommende sæson.

At ÅFK samtidig har klaret sig flot på seniorsiden med stor tilslutning og gode sportslige resultater skyldes først og fremmest en dygtig og veluddannet trænerstab. I årets visionsproces har netop frivilliges vilkår og udvikling været hovedfokus, og i den kommende sæson vil der blive arbejdet målrettet og struktureret med dette.

Desværre skulle bestyrelsen vinke farvel til 3 medlemmer. Stefan Dines, Karen Davidsen og Anaïs Møller takkede alle af med et ”på gensyn”. Floorballafdelingen takker alle for en stor indsats og håber på at engagementet kun kortvarigt er sat på pause.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev Morten Frederiksen, Yessika Buchhave og Julie Christensen som supplement til Anne Sofie Thaarup, Anne V. Poulsen, Fie Carlsson og Lars Erik Bartels. Tillykke med valget til den nye bestyrelse.

Skriv et svar