Floorball Liga Østjylland

Tirsdag den 26/2 havde formanden for Team Århus Floorball, Skanderborg Killerbees og Århus FS Floorball et møde med kun et punkt på dagsordenen: Udvikling af floorball i Østjylland. Det er i denne anledning at Floorball Liga Østjylland (FLØJ) stiftes.
Hele strukturen omkring ligaen er ikke helt tilrettelagt endnu, men indtil videre er følgende på plads.
Der bliver tale om en turnering i stævneform med fri tilmelding til hvert stævne, således at hold kan tilmelde sig turneringen undervejs.
Det påtænkes at afholde mindst 2 stævner i efteråret, og er der interesse for flere afholdes der også stævner i foråret. Umiddelbart afholdes stævnerne i Århus eller Skanderborg alt efter om hvor der kan skaffes haltid, eller om der viser sig bedre tilbud.
Der vil blive konstrueret et simplificeret regelsæt, som skal benyttes ved kampe i ligaen.
Etablerede hold såvel som helt nystartede kan deltage.
Der vil blive tale om en rimelig stævneafgift til at dække haltid, dommere etc.
Der vil blive oprettet en hjemmeside hvor resultater, regler og datoer vil være at finde.

Det er ikke tanken at Floorball Liga Østjylland skal være en konkurrent til Dansk Floorball Unions turnering, snarere tværtimod. Det er er tanken, at FLØJ skal introducere folk til en struktureret turnering og på denne måde fungere som indslusningsliga til Danmarksturneringen (DaFU). Selve målet med ligaen er at få flere klubber i Østjylland, og hjælpe de klubber som allerede er startet til at blive endnu bedre etablerede. Set i forhold til København og Nordjylland som region halter Østjylland en del bagefter, derfor er det vigtigt at få indhentet noget af det tabte terræn, og det mener intiativtagerne at FLØJ er et af midlerne til.

Udover de eksisterende floorballklubber tages der kontakt til ca. 50 idrætsforeninger i Østjylland, som kan have interesse for idéen. Vi håber meget på, at der er opbakning til vores idé.
William Ehmsen kan kontaktes for eventuelle tilbagemeldinger og spørgsmål.

Mange floorball hilsner
René Toustrup, formand Skanderborg Real Killerbees
Henrik Sørensen, formand Team Århus Floorball
William Ehmsen, formand Århus FS Floorball

Skriv et svar