Første møde i ungdomsudvalget.

Torsdag d. 12. samledes ÅFS' ungdomsudvalg for første gang. Der var primært tale om et indledende møde, hvor udvalgets opgaver og funktion skulle diskuteres.

Eftersom der stadig ikke er dukket et referat op fra årsmødet kan udvalget definere sine opgaver rimeligt frit. Vi opfatter først og fremmest gruppen som igangsættere og tovholdere for projekter, som skal øge kendskabet til og interessen for floorball i området. Indtil videre har vi to projekter i støbeskeen:

Leg for de yngste
Det første projekt er rettet mod børn i SFO'erne. Vi har et lokale om fredagen på Katrinebjergskolen, hvor børn fra de nærmeste SFO'er (Skole-Fritids-Ordninger) vil blive inviteret. Ud fra erfaringerne fra mikroput-holdet vil der blive tale om leg med bold og stav. Projektet vil starte op i sensommeren, men går nok først rigtigt i gang i oktober, når udendørsidrætterne ikke længere har tag i de små. Anneli Helander og Mai Nelson står for dette projekt, og er meget interesserede i at høre fra folk, som har lyst til at hjælpe med. Planen er, at der hver fredag bliver brug for omkring tre legeonkler/-tanter, gerne med et samlet team på omkring seks personer.

Skoleturnering
Det andet projekt er en skoleturnering, der vil blive for 7.-9. klasser i det nordlige Århus. Der arbejdes mod en dato i slutningen af november, men intet er sikkert endnu. Vi mener, at det vil være vigtigt også at få nogle piger med i turneringen for at give pigefloorballen en hjælpende hånd. Om dette sker ved at kræve pige-deltagelse eller give handicap til pige/mix hold vides ikke endnu (input er velkommen). Op til turneringen får vi brug for nogle floorball-ambassadører, som har lyst til at tage ud på skolerne som reklame og støtte. Man kunne forestille sig, at vi sender folk ud for at stå for træninger eller hjælpe lærerne med grundlæggende regler og taktik. Hvis der skulle være nogen, som har lyst til at hjælpe til – eller har forslag til, hvordan det kan gribes an – må de gerne hive fat i enten Asbjørn eller Nikolaj. Vi får under alle omstændigheder brug for hjælp til efteråret, både til at tage ud på skolerne og hjælp til selve stævnet. Regn med, at vi prikker dig på skulderen på et tidspunkt :o). Iøvrigt kunne det jo være fedt, hvis juniorerne forsøger at få hold op at stå på deres respektive skoler.

Det var alt for den her gang. Begge projekter tager først rigtigt fart fra august, men vi vil allerede nu gerne høre fra folk, som har lyst til at hjælpe.

Skriv et svar