Generalforsamling 10. august

Århus Floorball Klub TST indkalder til generalforsamling mandag den 10. august 2020 kl. 18:00-20.00 i TST.

Ved generalforsamlingen kan du få indsigt i, hvordan du har mulighed for at påvirke udviklingen i klubben og stille spørgsmål til den nuværende bestyrelse.

Det er ikke nogen hemmelighed at klubben pt. står i en svær situation da vi mangler frivillige kræfter, for at klubben skal kunne forsætte. Vi mangler både trænere og bestyrelsesmedlemmer for at kunne igangsætte sæsonen 20/21.

Opgaver i bestyrelsen er:

Fester:
Snor i festudvalg og iværksætte planlægning af fester (dato, festlokale, uddelegering til hold). Egnsmesterskab. Ikke druk-relateret aktivitet.

Hjemmebane:
Påsætning af sekretariat + Ung Fredag. Informere Garip og halmand om hjemmekampe. Kampfordeler

Træner:
Trænermøder. Uddannelse. Løbende dialog med holdene. Trænerpleje.

Depoter og udstyr:
Sørge for at klubudstyr (bander, mål, sekretariatskasse) bliver vedligeholdt og opdateret

Frivillig koordinator:
Planlægge og finde frivillige til arrangementer + få færdiggjort opgavebanken.

Kasserer:
Løbende økonomihåndtering, koordinere indkøb.

Sponsor: Skaffe sponsorer og være primus motor i sponsorudvalg.

Kommunikation(SoMe):
Facebook, Instagram, hjemmeside og generel vedligeholdelse af kommunikationsplatforme. Opdatering af diverse brochurer og flyers.

Salming/Floorball Fabrikken:
Bestille Salming-udstyr og sørge for at aftalen kører.

Dommer:
Påsætning af ikke DAFU-påsatte kampe (ungdom og 2.dame). Rekruttering af og uddannelse af dommere. Udstyr til dommere. Generelt trivsel af dommere.

Kampfordeler:
Planlægning og kampfordeling af kampe.

Politik:
Møde med Hovedbestyrelsesmødet, møde med Floorball Danmark og kontakt til Aarhus Kommune

Tilmeld dig og læs mere om Generalforsamlingen på begivenheden på Facebook her: https://www.facebook.com/events/889720144870996/. Vi glæder os til at se mange ansigter, så vi kan få igangsat en fantastisk sæson!

/Bestyrelsen