Generalforsamling 2020

Floorballafdelingen i tst, Århus Floorball Klub TST, indkalder til generalforsamling onsdag den 25. marts 2020. Her har du mulighed for at påvirke udviklingen i klubben og stille spørgsmål til bestyrelsen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes altså onsdag den 11 marts.

Vi begynder aftenen med fællesspisning, hvorefter vi holder møde, hvor der udover en drøftelse af året vil være valg til bestyrelsen og diverse udvalg. Efter generalforsamling kan de interesserede deltage i fællestræningen i hallen.

PROGRAM:
17.30-18.00:
Fællesspisning (GRATIS)

18.00-19.45:
Generalforsamling, dagsorden iht. foreningens vedtægter

20.00-21.30:
Fællestræning

Tilmelding sker på Facebook-begivenheden senest den 24. marts 2020: https://www.facebook.com/events/212294076829586/