Generalforsamling 26. maj

Kære ÅFK’er,

Floorballafdelingen i TST, Århus Floorball Klub, indkalder hermed til generalforsamling. På mødet har du mulighed for at påvirke udviklingen i klubben og stille spørgsmål til bestyrelsen.

Vi forsøger på bedste vis at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde under gældende corona restriktioner, og bemærk derfor at tilmelding på denne begivenhed er nødvendigt!

Der er ledige pladser i bestyrelsen, hvilket fremgår af nedenstående dagorden. Overvej derfor kraftigt om du selv skal stille op til bestyrelsen og dermed være med til at præge strategien for klub fremadrettet 🙂

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingen dvs. d. 12. maj.
Dagsorden generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af årsrapport 2020
 • Fremlæggelse af budget 2021
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  –> På valg:
  Jonas Palner – genopstiller ikke
  Toke Krogager – genopstiller ikke
  Louise Jensen – genopstiller ikke
  Mette Thorsager – genopstiller
 • Valg af revisor

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!

Mange hilsener
Bestyrelsen

Ps. efter generalforsamlingen vil der være fællestræning i hallen for dem, der har lyst.

Se begivenheden her: https://www.facebook.com/events/954507762044123