Her er Århus Floorball Klub TSTs nye bestyrelse

Til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 måtte vi sige farvel til fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer. Efter at have ydet en fantastisk indsats for ÅFK havde Anne Sofie Thaarup, Yessika Buchhave, Anne Vestergaard Poulsen, Julie Hjarbæk og Lars Erik Bartels valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Morten Frederiksen (formand) og Lars Skytte (1. herre) modtog ikke genvalg i år, og derfor skulle der til generelforsamlingen findes nye bestyrelsesmedlemmer. På forhånd havde Mette Thorsager Jensen (1. damer) og Louise Toft (mor på U13) meldt sig, og da der ikke var konkurrence om pladserne, kunne de modtage valg. Bestyrelsen har brugt de efterfølgende dage på at supplere op, hvor Jonas Palner (2. herre) og Kristine Møller Sørensen (1. damer) sidenhen har meldt deres kandidatur.

Bestyrelsen består dermed af Morten Frederiksen, Lars Skytte, Mette Thorsager Jensen, Louise Toft, Jonas Palner og Kristine Møller Sørensen. Der mangler stadig et syvende bestyrelsesmedlem, hvilket vil forblive stående ubemandet. Bestyrelsen vil til første bestyrelsesmøde på mandag konstituere sig.

Anne Vestergaard Poulsen vil stadig være en del af driften i takt med overdragelsen til Mette, der er klubbens nye kasserer.

Tag godt imod dem alle og behandl dem godt.