Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2020

Bestyrelsen indkalder alle medlemmer og interesserede til ekstraordinær generalforsamling den 19. februar kl. 19.00 i TST Aktivcenter.

Siden oktober har Bestyrelsen været nødsaget til at operere under en konstituerende formand samtidig med, at der også i forvejen manglede et ekstra bestyrelsemedlem. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes derfor til formål for ét simpelt punkt på dagsordenen: Ny formand.

Vi håber at se nuværende og tidligere medlemmer på dagen.

/Bestyrelsen