Klar til Marselisborg Cup!

Så nærmer tiden sig hvor vi skal mødes i Århus til årets festligste floorballbegivenhed. Der skal spilles næsten 120 kampe og festes på livet løs, når mørket lægger sig. Med denne artikel får I en række informationer, som I skal bruge for at få den bedste oplevelse ud af turneringen. Den indeholder spillereglerne for hvordan vores superweekend kommer til at køre.

Først en meget væsentlig detalje som ligger MBC ledelsen meget på sinde, idet den afgør vores videre eksistens som turnering. I år vil der blive indført en stram alkoholpolitik på skolerne. Den er på nul tolerance og går i sin enkelhed ud på, at der ingen alkohol må nydes på skolerne. Med nul tolerance menes, at hvis et hold overtræder denne regel medfører det øjeblikkelig udelukkelse fra turneringen. Det kan ikke siges tydeligt nok. Der vil være pedelvagt på skolerne ,og hvis de ser folk nyde alkohol, får vi ganske enkelt ikke lov at benytte skolerne til næste år. Det vil betyde døden for MBC, og det kan vi ikke tillade. Derfor beder vi indtrængende om, at tage denne melding til jer og sørge for at orientere jeres hold om det. Vi ville hade, at skulle smide nogen på porten, men der vil ikke blive rystet på hånden, hvis nogen ikke følger reglen.

Ølsalget begynder kl 14.00 i hallerne, så man kan så rigeligt få sin tørst slukket der. Det skal også siges, at de halansvarlige har bemyndigelse til at bortvise spillere, som er for fulde til at spille og dermed udsætter sig selv og andre for fare.

Hvis man har spillere på sit hold som er under 18 år, og disse ønsker at drikke alkohol ved MBC, skal de have en tilladelse med fra forældre eller værge. Denne forevises MBC Stævneleder ved check in.

Der vil blive spillet en showkamp fredag aften som opvarmning til festen fredag. Det vil foregå således, at der bliver spillet Danmark imod Sverige/Norge. Vi diskriminerer lidt og lader det være en herrekamp, så har pigerne også lidt ekstra tid til at gøre sig klar ;-). ÅFS sørger for holdledere til holdene og kamptrøjer. Mere info tilgår om kampen, når vi kommer tættere på cuppen. Hacke Johanson (FC Swenmark) er holdleder for det norsk/svenske hold, mens Anders Brøns er holdleder for det danske hold.

I kan finde kampprogram på følgende side: https://www.aarhusfloorball.dk/marselisborgcup/mbc_05_kampprogram.pdf

I år har vi indført et turneringssystem som sikrer, at alle hold møder forskellige modstandere gennem hele turneringen. Udover det får alle hold en placering i turneringen. En ting som man skal lægge særligt mærke til i år er, at alle mål tæller. Det er således, at hvis man møder en modstander i turneringen, som har scoret flere mål end ens eget hold, så vil holdet med flest scorede mål gå videre i fald af uafgjort. Dette er ved cupkampe. I gruppekampene afgøres stillingen efter almindelig praksis. Afgørelsesprincipper i rækkefølge:
Puljekampe: Opnåede point, målscore, flest scorede mål, indbyrdes kamp, lodtrækning.
Ved uafgjort i Cupkampe: Holdet, der har scoret flest mål i hele turneringen, opnåede point i hele turneringen, måldifference i hele turneringen, 3 straffeslag.
Ved uafgjort i Semifinaler og finaler: 3 straffeslag.

Der serveres morganmad i VRI Centret (Marguritesalen) kl. 7.00 – 10.00 fredag, lørdag og søndag morgen. Man skal altså op i centret for at få morgenmad modsat sidste år, hvor det foregik på skolerne. Under hele stævnet vil ÅFS desuden holde en velforsynet café åben, som I opfordres til at bruge, idet klubbens økonomi og stævnets serviceniveau afhænger af det.

I år håber vi, at folk vil prioritere at se finalerne ved stævnet. Vi laver et show ud af det med alt hvad hjertet kan begære. Til orientering kan vi sige, at der fra herrefinalen slutter til festen starter er ca. 1½ time, så man kan sagtens nå at gøre sig klar i den tid. Så vent med omklædning til finalerne er slut.

Skolerne vil blive låst af i følgende tidsrum: Fredag 11.00 – 18.00 og lørdag 11.00 – 15.00. Dette sker for at undgå problemer med alkohol på skolerne og for at nedsætte risikoen for tyveri. Så husk at få alt I skal bruge med over i hallerne.

Hvert hold har en række sekretariatsforpligtelser og dommerforpligtelser. Det foregår således, at når 2 hold har spillet har det ene af holdene pligt til at dømme og sidde i sekretariat bagefter. Det fremgår af kampprogrammet hvornår. Skulle det iøvrigt ske, at et hold ikke stiller op til en kamp i turneringen eller misligholder sine forpligtigelser med sekretariat og dommere mister holdet sit depositum. Har et hold problemer med at få sine kampe dømt, skal de således kontakte hovedsekretariatet, som så vil være behjælpelige, men i udgangspunktet er man selv ansvarlig.

Slutteligt vil vi fra MBC's ledelse sige, at vi glæder os helt vildt til at se jer allesammen, og håber at I vil være med til at gøre MBC til ligeså stor en succes som alle de foregående år.

På udvalgets vegne
William Ehmsen, Stævnechef.

Skriv et svar