Kørselsafregning mm. – indlever nu!

Kære alle!

Husk ALT skal afregnes inden 15. dec.

Så har du udlæg for diverse indkøb, kørsel o. lign. så er det senest onsdag den 15. dec. det skal være kontoret i hænde.

Sedler til kørselsafregning findes i holderne til venstre, når du træder ind i depotet i ÅFS. Det er også her du skal aflevere din køreseddel, så Anders W kan godkende og overlevere til kontoret.

NB! Der er en holder med ikke-udfyldte køresedler og en holder til udfyldte sedler.

Hvis ikke sedlerne er afleveret inden denne dato, vil der ikke falde betaling for udlæg/kørsel!

Skriv et svar