Nyhedsbrev – juni 2008

Siden det seneste Kort og Godt, har to store begivehender fundet sted i ÅFS Floorball. Først fik vi afviklet årsmøde, egnsmesterskaber og den efterfølgende afslutningsfest. Sidenhen kom så det ventede visionsmøde. Så Kort og Godt bliver denne måned det længste hidtil. Jeg håber alle stadig vil finde tid til at komme igennem, og ligesom mig, glæde sig over at der sker en masse i afdelingen.
Årsmødet havde i år et usædvanligt godt fremmøde. Det vil jeg gerne, på bestyrelsen vejne takke for, da det jo viser, at der er en vis interesse for afdelingen og det arbejde vi laver.

På årsmødet blev Mikkel Hangaard valgt til festudvalget og Lasse Hørbye til PR/Info-udvalget. På vegne af bestyrelsen og klubben vil jeg gerne sige tillykke og tak til drengene. Jeg er helt sikker på, I får en god tid med de nye udfordringer, og at klubben vil nyde godt af jeres arbejde.

Klubben løftede sløret for næste års kontigent-system. Kontigenter vil blive sat op, så de nye takster er 1600 for turneringsspillere, 800 for motionister og juniorer og 250 for mini-juniorere. Stigning sker som følge af en stigning i vores betaling til DAFU, samt en generel stigning i vores udgifter, som har gjort det umuligt at lægge et forsvarligt budget med de nuværende takster.
Bestyrelsen har for kasseren i ÅFS centeret, fremlagt en idé om at udstyrer trænerne med girokort i stedet for den nuværende model med holdlister og så sender ÅFS girokortene ud. Kasseren i ÅFS har afvist idéen, og bestyrelsen synes hendes grundlag er fornuftigt, så vi har ikke tænkt os at gå videre med det.
Der vil til næste sæson komme strammere retningslinjer for kontigentreglerne, men de er ikke klar til at blive meldt ud endnu.

Som det sidste fra årsmødet skal det nævnes at Lars Erik Bartels og Marie Louise Tøttrup blev tildelt Sven Larsen prisen af ÅFS styrelsen. Udmærkelsen er den næsthøjeste i ÅFS regi, og tildeles parret for deres enorme arbejdsindsats for ÅFS og ÅFS Floorball. På vegne af bestyrelsen og klubben vil jeg gerne sige tillykke til de to, samt et ydmygt tak for jeres store indsats.

Egnsmester-titlen har i mange år været et opgør mellem Sønderjydske og Randers, men i år fik klubben en ny vinder, da Århus i sikker stil hjemførte pokalen. Århus holdet bestod af Lars ”mini” Skytte, Daniel Therkildsen, Hasse Hjortsberg og Benny Johansen. Stort tillykke til de 4 herfra.

Visionsmødet blev afviklet med ca. 25 deltagende. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke de fremmødte. I tog imod de noget utradiotionelle opgaver med positivt sind, og bidrog alle til en meget spændende aften. Jeg håber, og tror ikke, at I følte I havde spildt aften.
Jeg ville ønske visionsmødet havde resulteret i én, stram kurs for fremtiden. Men ÅFS Floorball er en broget forening, med plads til mange meninger, og det kom til at præge aftenen. Det jeg fik med derfra var ikke én kurs, men en tro på at vi i ÅFS Floorball besidder ressourcerne og komptencer, til at forfølge alle de ting vi gerne vil. Jeg fik en ”vision” med, som jeg synes opsummere det meget godt, og som også udtrykker mine værdier for ÅFS Floorball ”Alle involverede i klubben skal føle sig tilpas på deres individuelle niveau.”

Visionsmødet dannede grundlag for et særdeles produktivt bestyrelsesmøde et par dage efter. Mange idéer blev vendt. Nogle blev skudt ned, mens andre blev fulgt op. Det er endnu for tidligt at melde noget ud, men der kommer til at ske meget i løbet af den næste sæsons tid. Der kommer til at ske meget mere end bestyrelsen kan klare, så mange af jer vil blive prikket og spurgt om hjælp. Jeg håber I vil tage imod det med åbent sind, og være med til at give disse projekter chancen. Hvis I føler jer forbigået i prikkerunderne, er I meget velkommen til at skrive til undertegnede på formand@aarhusfloorball.dk.

Skriv et svar