Pressemeddelelse: Ærgerligt forløb i protestsag

På baggrund af protestsagen omhandlende damepokalkampen den 2. september 2017, har bestyrelsen i Århus Floorball Klub tst følt, at det er på sin plads at komme med en kommentar om forløbet, der efterlader os med en fornemmelse af at damefloorball vurderes som værende ligegyldigt og at for få har interesse i en sportslig korrekt afvikling af turneringen.

Sagen tager sit udgangspunkt i episoden tidligere beskrevet: “ÅFK endeligt ude af pokalen”

Nedprioriteret påsætning

Først og fremmest kan det ærgre os, at denne kamp havde så lav prioritet i dommerpåsætningen. Danmarks med afstand to bedste damehold de seneste tre sæsoner mødes og har tradition for at spille uhyre tætte kampe. Desuden er der, sådan som damestrukturen er i Vest i år, kun to(!!) afgørende og tætte kampe inden jul.

Denne kamp burde således have været ledet af bedst mulige dommerpar tilgængeligt. Få kilometer fra AaB blev der samtidig spillet tre herrekampe, og der var derfor højere rangerede par tilgængelige – prioriteten var bare forkert! Vi beder til, at damefloorball behandles med respekt, og at det ikke gentager sig.

Turneringsudvalgets (TU) afgørelse og sagsbehandling

Vores vurdering af TU’s afgørelse bygger udelukkende på spekulationer, da der ikke redegøres for udfaldet i afgørelsen og sagens akter er ikke tilgængelige. Præcedens er, at dommerfejl (ikke fejlskøn), der får indflydelse på resultatet, fører til omkamp – men ikke denne gang.

I TU’s afgørelse lægges der med stemmerne 2-1 vægt på, at dommerne har skønnet, at bolden blev sparket ind med fortsæt. Dette skøn var aldrig på noget tidspunkt et tema i situationen og på kampdagen og er således noget, der er tilført sagen efterfølgende. Enten har dommerparret ændret forklaring i forhold til det skete eller også TU har tillagt deres ord en ny betydning. Vi gætter på, at det første er det mest sandsynlige, hvorfor sagen burde være ord mod ord.

Men; TU må have været i besiddelse af andre informationer belastende for dommernes udsagn, ellers var sagen næppe endt 2-1 i dommerstemmer og med et behov for at understrege dissensen i afgørelsen.

Når man i en sag med så tæt en afgørelse, hvor dele af udvalget åbenbart har set bort fra oplysninger, bliver habilitetsspørgsmålet afgørende. Derfor kan dansk floorball med tilfredshed konstatere, at TU’s formand erklærer sig inhabil, når hans tidligere klub indbringer sager for udvalget. Men ÅFK kan samtidig ærgre sig over, at andre medlemmer ikke erklærede sig inhabile, som de ellers burde iht. Floorball Danmarks love §13 stk. 1.

Samtidig er ÅFK af den opfattelse, at det strider mod alle sunde samfundsprincipper, at sagens akter ikke er tilgængelige for sagens parter. Det er ikke beskrevet i Turneringsreglementet, om akterne skal udleveres. Men hvordan skal man nogensinde opbygge en appelsag, når man ikke kan se på hvilket grundlag en afgørelse er truffet? I DIF’s love fremgår, at der bør ledes i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for god organisationsledelse, så selvom TU ikke er omfattet af forvaltningsloven, ville det have klædt udvalget at udlevere akterne.

Hvorfor så ikke bare appel?

Vi har grundigt overvejet mulighederne for appel. Især det faktum at sagen er afgjort ”i dissens” gør det fristende. TU offentliggør desværre ikke hvilke oplysninger de ligger inde med, som forklarer dissensen, og da man samtidig har fortolket at man ikke må se sagens akter, står vi som forening magtesløse. Vi kan af sagens forløb konstatere, at man i sidste ende vurderer forløbet værende som ord mod ord. Det er næppe muligt at omgøre den beslutning ved appel.

Samtidig er det vurderingen at en appelsag kunne have skabt en negativ stemning omkring foreningens hold; både som følge af forstyrrelser i turneringsafviklingen samt i dårlige samarbejdsforhold med dommerstanden.

Afsluttende bemærkning

Nærmest på sekundet hvor appelfristen udløber kommer en skrivelse fra Floorball Danmarks regelfortolker om ”korrekt scoret mål med foden”. Skrivelsen blev udsendt for at opdatere dommerne på korrekt anvendelse af spillereglerne, “da nogle dommere pr definition underkender scoringen i de tilfælde”. Nuvel; vi anerkender, at vi ikke med sikkerhed kan vide at skrivelsen omhandler vores protest, eller at timingen af udsendelsen er bevidst – men det er påfaldende. Vi gætter på, at man ikke ville udsende noget, der i den grad underbyggede vores version af sagen.

Vi forstår ikke, at simple fairplay-principper ikke holdes i hævd. Hvorfor ikke bare sige: ”vi begik en fejl, det beklager vi” og så spiller vi om det på banen? Forløbet efterlader os med en opfattelse af at korrekt sportslig afvikling efterhånden er blevet ligegyldig og mange andre interesser opprioriteres.

Uden sportslig korrekt afvikling mister Danmarksturneringen værdi for de deltagende klubber. Afgørelsen i denne sag er, set i lyset af forløbet på dagen, ganske enkelt forkert! Hvilke perspektiver Århus Floorball Klub tst ser i Danmarksturneringen er stadig uklart men genstand for fremtidig bearbejdelse i bestyrelseslokalerne.

Vi vil gerne slutte med at ønske AaB Floorball tillykke med sejren og held og lykke med den videre pokalkampagne. I er på ingen måde genstand for vores frustration.

Bestyrelsen, Århus Floorball Klub tst