Referat af generalforsamling d. 26. maj 2021

  1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Brandt Vand

Referent: Julie Rydberg Sørensen

2. Bestyrelsens beretning

Skriv til formand@aarhusfloorball.dk for at få udleveret en kopi af bestyrelsens beretning.

Ingen kommentarer eller spørgsmål.

3. Fremlæggelse af årsrapport 2020

Vi kom ud af Coronaåret 2020 med et overskud på 3.000 kr. efter at have budgetteret med et underskud på 51.000 kr for 2020.

Der blev søgt mange fondsstøtte og legater, og dette blev klubbens redning. Efter en masse hårdt arbejde med ansøgninger endte vi med at indsamle 107.412 kr.

I 2020 har vi set, hvor vigtigt frivilligt arbejde er for klubbens økonomi. Da de fleste store events såsom Grøn Koncert og Bestseller Halvmaraton blev aflyst i 2020, mistede vi en stor del af vores indtjening og det kunne i den grad mærkes på økonomien.

Budgettet for 2020 blev lagt efter den første corona-nedlukning i foråret, og vi budgetterede derfor med væsentligt lavere indtægter end normalt fra frivilligt arbejde. Der var budgetteret med 13.200 kr på frivilligt arbejde, men fik kun 7.800 kr ind for 2020. Til sammenligning var indtægterne fra frivilligt arbejde på knap 33.000 kr. i 2019.

Vi fik ingen sponsorpenge ind i 2020 på trods af meget arbejde. Vi sender en appel til alle medlemmer i klubben – hvis man kender nogle, der kunne være interesserede i at blive sponsor for ÅFK, så sig endelig til. Vi kan tilbyde mange forskellige former for sponsoraftaler.

Der var 128 betalende medlemmer af Århus Floorball Klub i 2020. Dette er meget lavere end de 173 betalende medlemmer som klubben havde i 2019. Dette kan skyldes, at sæsonen blev afbrudt i foråret og aldrig rigtig optaget igen i efteråret 2020. Klubben fik 115.000 kr ind for kontingenter i 2019 og kun 74.000 kr i 2020.

Ligesom at alle store events blev aflyst, så har vi heller ikke haft nogle firmaarrangementer i 2020. Vi havde håbet, at dette kunne være en alternativ måde at tjene penge på, men Corona gjorde det desværre også umuligt at afholde arrangementer som disse. Vi ser gerne, at arrangementer som disse starter op igen efter sommerferien.

De kommunale tilskud fra 2019 fortsatte i 2020/2021, så denne indtægt stemmer overens med budgettet.

For en halv sæson betaler vi normalt 55.000 kr for leje af hallen. På trods af dette fik vi kun 13.000 kr tilbage for halleje i 2020. Vi regner med få en reduktion i halleje på 35.000 kr for foråret 2021.

I 2020 havde klubben 16.000 kr i personaleomkostninger. Dette dækker blandt andet trænere og dommere til hjemmekampe. Vi forventer, at udgifterne for dette i 2021 også bliver 16.000 kr. ÅFK betaler 50 kr/medlem til hovedbestyrelsen i TST.

Turneringsgebyr udgav i 2020 ca. 37.000 kr. Kørsel til og fra kampe er blevet sløjfet i 20/21 grundet klubbens dårlige økonomi. Der tages op i bestyrelsen om kørsel skal lægges ud til de forskellige hold, der selv kan stå for at finde sponsorater til dette. Mere information kommer.

Der arbejdes på at få gang i ungdom igen og dertil er ÅFK tilmeldt Floorballens Dag i august. Her forventer vi at få rekrutteret nye medlemmer til specielt vores ungdomsafdeling.

På trods af, at Corona var over os i 2020 og at det specielt har kunnet mærkes på økonomien, så ser regnskabet for 2020 alt-i-alt meget pænt ud i forhold til forventning.

Regnskab er godkendt af revisor.

Skriv til kasserer@aarhusfloorball.dk for at få udleveret en kopi af årsregnskabet for 2020.

4. Fremlæggelse af budget 2021

Udover de faste indtægter og udgifter såsom kontingenter og halleje, så forventer vi at få 60.000 kr ind i fondsstøtte eller legater for 2021.

Det er essentielt for klubbens overlevelse at få penge fra sponsorater, fonde og legater, da vores egenkapital er på 43.000 kr. Det vil sige, at hvis vi ikke får de 60.000 kr ind som forventet, så kan vi ikke holde klubben kørende.

Hvis vi modtager de 60.000 kr i støtte, så har vi et overskud på 2021 på 290 kr.

Vores mål for fremtiden er at tjene flere penge, ved for eksempel at afholde MBC i 2022 og lave frivilligt arbejde, så vores egenkapital bliver højere og dermed mere sikker.

Medlemmer godkender bestyrelsens budgetforslag.

Skriv til kasserer@aarhusfloorball.dk for at få udleveret en kopi af budgettet for 2021.

5. Fastsættelse af kontingent

Det er blevet vedtaget på generalforsamlingen, at kontingentet for seniorspillere (ekskl. 2. dame) bliver hævet til 950 kr. Dette gælder for sæsonen 2021/2022.

Der blev stillet et spørgsmål om det skulle være muligt at betale kontingent pr måned eller hvert kvartal. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde og mere information kommer.

Desuden blev det krævet, at det bliver håndhævet, at man som ny spiller får 3 prøvetræninger og at dette gælder KUN nye spillere. Det vil sige, at folk, der har spillet i klubben i tidligere sæsoner, skal betale fra første træning. Hvis man ikke betaler for træning fra første træning, så vil man blive nægtet at kunne træne med før betaling er modtaget.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der skal være plads til dem, der ikke har mange ressourcer og at kontingent derfor aftales med den enkelte spiller.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

  • Jonas Palner – genopstiller ikke
  • Toke Krogager (Formand) – genopstiller ikke
  • Louise Jensen – genopstiller ikke
  • Mette Thorsager – genopstiller

Jonas Palner, Toke Krogager (Formand) og Louise Jensen træder ud af bestyrelsen.

Tak til dem alle for en stor arbejdsindsats.

Som nævnt, så træder Jonas Palner ud af bestyrelsen, men vil fortsætte med at stå for hjemmebanekampe i samarbejde med Lars Skytte. De vil referere til en overordnet ansvarlig i bestyrelsen.

Mette Thorsager modtager valg og fortsætter som kasserer.

Andreas Krogh Bendixen og Peter Brandt Vand modtager valg og træder ind i bestyrelsen.

Der skal findes en formand for ÅFK snarest muligt.

8. Valg af revisor

ÅFK benytter TSTs revisor, der blev valgt på hovedbestyrelsens generalforsamling.

9.Diverse

Mange klubber har lidt under Corona og der er stor usikkerhed omkring medlemstallet til sæsonen 21/22. Der blev spurgt om det ville være en mulighed at tage kontakt til TAAF og Arnes Corner med mulighed for et samarbejde – evt. en ny klub i Århus under fælles navn. Dette vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde og mere information kommer.

Der vil være mere fokus på overlap mellem træningstiderne for U11 og U13. Desuden vil der også være fokus på “prøvetræninger” mellem U11 og U13, således at man som spiller ikke bliver flyttet fra U11 til U13 før man er klar til det.

Da ungdom har svært ved at stille nok folk til kamp og på grund af den nye turneringsform, hvor det ikke er muligt at have et flexhold, så vil der blive undersøgt om et muligt samarbejde med Randers, Viborg, Aarhus, Mørke og Skanderborg. Dette vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde og mere information kommer.

Ligesom fokus på overlap mellem de to ungdomshold, så vil det blive diskuteret om overlap mellem seniorholdene, så 2. dame ligger før 1. dame og 2. herre ligger før 1. herre. Dette tages op for at skabe et bedre fællesskab på tværs af dame- og herreholdene.

Som nævnt under budgettet, så søger ÅFK sponsorer eller enkeltstående sponsorater til klubben. Der vil blive undersøgt en potentiel sponsoraftale med Løbeshoppen samt Peter Brandt Vands arbejde.

Skulle der være andre, der kender nogle firmaer eller lignende, der er interesseret i at blive sponsor eller tilbyde enkeltstående sponsorater til klubben, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

10. Ændringer til frivilligt arbejde

Pointsystemet for frivilligt arbejde bliver ændret. Prisen for ikke at lave 6 timers frivilligt arbejde hæves fra 300 kr til 450 kr, hvilket svarer til klubbens indtjening ved 6 timers arbejde for medlemmet. De 6 points skal samles fra sommer 21’ til sommer 22’. Det vil blive håndhævet og hvert holds holdleder får ansvaret for rapportering af dette i slutningen af året.

Der blev spurgt om det ville være muligt at betale kontingent + beløbet for frivilligt arbejde i starten af sæsonen, så man bliver fritaget for frivilligt arbejde i løbet af året. Dette vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde og mere information kommer.

11. Trænere til 21/22-sæsonen

Alle nuværende trænere, bortset fra Thomas Kvist på U11, fratræder som trænere. Derfor skal der findes nye trænere til 1. og 2. herre, 1. og 2. dame samt U13.