Regler omkring matchstraf

Helt generelt tager ÅFS Floorball klar afstand til at medlemmer, der optræder i klubbens navn er involveret i hændelser på floorballbanen, der fremtvinger matchstraf.

Heldigvis er vi i ÅFS generelt rigtig gode til at holde os på den rette side af reglerne, men da der fornylig har været en episode, hvor 2 medlemmer blev idømt en matchstraf 3, finder vi det på sin plads at fremhæve klubbens politik på området:

Medlemmer, der pådrager sig en matchstaf hæfter selv for eventuel gebyr i forbindelse med behandling af straffen. (Typisk 600 kr.)

Det har længe været klubbens politik, at kollektivet ikke skal hæfte for enkelte medlemmers forseelser.

Hvis man finder at dommen er helt urimelig, er man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen, men man skal have en virkelig god sag, da vi selvfølgelig generelt holder vi os til dommernes / DAFU's afgørelse i sagen.

Skriv et svar