Skoleturnering i floorball

I starten af oktober løber ungdomsudvalgets største arrangement for i år af staben. Det sker 5 dage i oktober og november, hvor elever fra 6. klasserne på skolerne i Århus N og V deltager i årets skoleturnering i floorball.
Modsat sidste år vil der blive spillet på stor bane med sædvanlige floorballregler.

I første omgang afholdes der 3 skoleturneringer:

Torsdag d. 6. oktober (Tilst Skole og Skjoldhøjskolen)
Fredag d. 7. oktober (Hasle Skole og Frydenlundskolen)
Torsdag d. 13. oktober (Møllevang og Ellekær)

De resterende 2 turneringer afholdes i starten af november med deltagelse af Engdalskolen, Sødalskolen, Nordgårdsskolen og Tovshøjsskolen.

I forhold til sidste år har bestyrelsen i år modtaget eksterne støttemidler, således det vil være muligt, at nedbringe kontingentet -i første omgang for en introduktionsperiode-, indkøbe nyt udstyr og hjælpe med transport til udekampene. Endvidere har klubben fået tilsagn om hjælp til at fastholde unge, der ikke er hjemmevant i det danske foreningsliv. Tilsammen håber vi aktiviteterne vil medvirke til en stor medlemsfremgang på ungdomsholdene.

Skriv et svar