Tid til at indlevere køresedler

Du finder køresedler i Facebook gruppen:
https://www.facebook.com/groups/aarhusfloorball/

Udfyld sedlen og send den til: kasserer@aarhusfloorball.dk

HUSK UNDERSKRIFT!!

Indleverer du køresedlerne for sent mister du din ret til kørepengene.

 

 

Skriv et svar