FRITIDSPAS

Hvad er et fritidspas?
Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor
dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier
få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til
svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder
dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget
fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport &
Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid
fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det
svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er
fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan
ses her.

Hvordan får man et fritidspas?
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget
eller barnets CPR-nummer eller…
• … Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer

Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn
i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Århus Floorball Klub TST?
• Du kontakter kasserer Mette Thorsager Jensen på kasserer@aarhusfloorball.dk og aftaler, hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
• Du kan aflevere fritidspasset ved din træner.

HUSK at vedlægge følgende:
1. Hvilket hold tilmeldingen drejer sig om
2. E-mail
3. Telefonnummer
4. Bankkonto-oplysninger.

Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til
en anden aktivitet.